Försäkran om att pengar finns

Det finns flera sätt att försäkra sig om att det finns pengar till begravningen. Vanligast är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. 

Har du frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din fråga eller fundering.

Kontakta oss